Meier-Gorlin

Wat zijn de oorzaken van het Meier-Gorlin Syndroom?

Oorzaak van het Meier-Gorlin syndroom is mutatie in de volgende genenreeksen: ORC1, ORC4, ORC6, CDT1 en CDC6.

Wat zijn de fysieke kenmerken van het Meier-Gorlin Syndroom?

Kenmerken zijn onder meer:

  • Kleine oren
  • Afwezigheid van- of hele smalle knieschijven
  • Korte lengte. Meestal worden ze iets groter dan mensen met MOPD of het Seckel syndroom.
  • Verschillende skeletafwijkingen
  • Moeilijkheden met de voeding
  • Geringe gewichtstoename
  • Kleine mond met grote lippen
  • Microcefalie
  • Onderontwikkeling van de bovenkaak en/of onderkaak.